เหตุการที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ อย่างไรบ้าง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยไม่ได้มีการควบคุมหรือกำหนดเป้าหมายจากมนุษย์ ภายใต้กระบวนการธรรมชาติและกฎของฟิสิกส์และเคมี บางปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มักจะพบเป็นประจำมีด้วยกัน ดังนี้:

การแข็งตัวของน้ำ (การแตกตัวแข็งของน้ำ): เมื่อน้ำถูกลดอุณหภูมิลงถึงจุดเรียกว่าจุดแข็ง (0 องศาเซลเซียสหรือ 32 องศาฟาเรนไฮต์) น้ำจะเปลี่ยนเป็นของแข็ง (น้ำแข็ง) อีกปรากฏการณ์น่าสนใจคือน้ำหมุนลอยลงในน้ำแข็งเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

การชั่งน้ำหนัก (Gravitational Weight): น้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อมัน นั่นหมายความว่าน้ำหนักของวัตถุจะแตกต่างขึ้นอยู่กับสถานที่ สำหรับตัวอย่างเช่น น้ำหนักของวัตถุที่อยู่บนพื้นดาวจะแตกต่างจากน้ำหนักของวัตถุนั้นๆ ที่อยู่บนดวงจันทร์หรือดาวอื่นๆ

การฟ้าดาวกระพือ (Aurora Borealis และ Aurora Australis): การแตกต่างของอนุภาคที่มีกำหนดโดยลมและออร์โฮลิสมีผลในการสร้างแสงสว่างสีสันในฟ้าดาวที่เรียกว่าออรอร่าโบรีลิสและออรอร่าออสทราลิส นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นในภาคเหนือและใต้ของโลกในพื้นที่ที่เรียกว่าวงกลมโพลาริส (Polar Regions)

การปะทุอากาศ (Supernova): นีบูลา (Nebula) ที่มีขนาดใหญ่สามารถปะทุอากาศเมื่อท้ายสุดของวงจรชีวิตของดาวจักรวาลถึงแก่นหมด การปะทุอากาศเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างพลังงานมหัศจรรย์และส่งออกซองแม่เหล็กและองค์ประกอบที่มีความหนักมากออกไปในอวกาศ

ดาวตก (Meteor Showers): เมื่อบางส่วนขององค์ที่เรียกว่าเมทีออริท (Meteoroids) ไปชนกับบรรยากาศโลก เมทีออริทจะเผชิญกับแรงต้านอากาศและสร้างแสงสว่างที่เรียกว่าดาวตก การยิงดาวตกสามารถมองเห็นได้ง่ายในช่วงเวลาที่มีการลงดาวตก (Meteor Shower) ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในที่ส่วนหนึ่งของปี

เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตามกฎและกระบวนการธรรมชาติซึ่งถูกสัมผัสโดยแรงแม่เหล็ก แรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้าและหลายปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอยู่ในจักรวาลของเราและที่กำหนดพฤติกรรมขององค์สร้างทางฟิสิกส์และเคมีในอวกาศและบน