อวกาศ คืออะไร? ถ้าไม่มีอวากาศมนุษย์จะเป็นอย่างไร

อวกาศ (Space) คือพื้นที่ที่อยู่นอกโลกหรือนอกบรรยากาศโลก มีลักษณะเป็นพื้นที่ว้าวุ่นและว่างเปล่าของอวกาศโดยไม่มีอากาศหรือแก๊สที่เป็นไปได้ในปกติบนโลก อวกาศมีความเป็นเวกเตอร์ที่เรียกว่าวักฟิวมาที่ให้เกิดการแพร่ระบายแสงและความร้อนได้ นอกจากนี้

อวกาศยังมีศักยภาพที่มีแรงและเหตุการณ์พิเศษต่างๆ เช่น การปะทุอากาศ (supernova) หรือการถลอกหินอวกาศ (asteroid) มาชนโลก เป็นต้น

ถ้าไม่มีอวกาศ มนุษย์และโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ไม่มีการอยู่ข้างนอกโลก: ถ้าไม่มีอวกาศ มนุษย์จะไม่สามารถส่งคนหรือสิ่งของไปสำรวจหรืออาศัยอยู่นอกโลกได้ เราจะไม่มีอวัยวะสื่อสารดาวเทียมหรือสถานีอวกาศที่อยู่ในอวกาศเพื่อศึกษาดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์อื่นๆ ได้

ไม่มีความเป็นไปได้ของการเดินทางอวกาศ: การเดินทางอวกาศที่เป็นไปได้จะถูกยุติทันที ซึ่งหมายความว่าไม่มีโอกาสสำรวจดาวอังคาร (Mars) หรือดาวเสาร์ (Saturn) หรือดาวเนปจูน (Neptune) หรือดาวอื่นๆ ในระบบสุริยะ

การปรับปรุงเทคโนโลยี: อวกาศเป็นที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี การศึกษาและการวิจัยในอวกาศช่วยให้เราพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สำหรับการสื่อสารทางไกล, การสำรวจและการค้นพบวัสดุที่ใช้ในสิ่งก่อสร้างและการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ด้วยการกำหนดใจที่ไม่มีอวกาศ เราจะสูญเสียการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญนี้

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ: อวกาศเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่ง เช่น การปะทุอากาศ, การหมุนของดาวเคราะห์, การเกิดดาวแสนพระเอกและดาวแสนเจ้าหญิง เป็นต้น ถ้าไม่มีอวกาศ เราจะสูญเสียโอกาสในการศึกษาและเข้าใจธรรมชาตินี้

รวมทั้งอวกาศยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอากาศและสภาพอากาศโดยรอบโลก ซึ่งมีผลต่อการรักษาชีวิตบนโลกให้คงอยู่ ดังนั้นอวกาศเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาของมนุษย์และโลกในรวมอย่างมาก